Politikalarımız

Kalite Politikası

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak
 • Verimliliği sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak
 • Tüm çalışanlarımızı katılım ve gayreti ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar paylarımızı artırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak
 • Müşteri ihtiyaçlarının uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesini sağlamak

Hizmet Yönetimi Politikası

 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış kaynak kullanım hizmetleri
 • Alt yapı hizmetleri
 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri

Bilgi Güvenliği Politikası

 • İçeriden ve dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerinin erişimine karşı korumak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi gizlilik, bütünlük, erişebiliğini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin güvenliğini sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

 • Müşterilerimizi itici gücümüz olarak bilerek, gelen geri bildirimleri izlenebilir yapı ile ele alıp, çözüm ya da durum bilgilendirmesi yapmak,
 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri memnuniyetine dönüştürmek için kullanarak, müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler için olmak,
 • Her bir müşteri bildirimini sürekli iyileşme için fırsat olarak görmek,
 • Tüm çalışanların katılımlarıyla müşterimizin bildirimlerini yasal gerekliliklere uygun olarak objektif ve şeffaf biçimde, gizlilik ile değerlendirmek.
whatsup