Servisler

Servis Yönetimi

 • IT yetkinliklerinin net olarak görülebilmesi
 • Artan servis kalitesi ve daha güvenilir kurumsal destek
 • Var olan servisler hakkında daha net bilgi
 • Müşteri memnuniyeti
 • Servis süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişebilirlikte artış
 • BT maliyetlerinin düşürülmesi
 • Etkin kaynak yönetimi
 • İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi
 • BT servislerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • Servislerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
 • Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması
 • BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi.

BT Yönetilebilir Servisler

Danışmanlık hizmetlerimiz, iş süreçlerinizi analiz ederek sizlere özel BT çözümleri sağlar, iş ihtiyaçlarınıza yönelik ileri teknoloji çözümler ve planlama sürecini kapsamaktadır. Bugün işletmenize özel hazırlanan BT planlarınızın oluşturulması ve hayata geçirilmesi yarın büyük ölçekte büyümenizde sizlere kolaylık sağlayacaktır. Müşterilerimizin iş süreçlerini ve risklerini iyi analiz ederek, kesintisiz sistem altyapıları oluşturuyoruz. Sizlere kesin çözümler sunarak ve mevcut sistemlerinizi optimize ederek, sorunsuz, kolay yönetilebilen, kolay raporlabilen, sizlere özel teknoloji uygulama ve yönetim stratejileri sunuyoruz.

BT Danışmanlık

Müşteri Beklentilerinin sürekli yükselmesi, rekabet gücünü tehdit eden yeni unsurların oluşması ve bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin hızlı bir şekilde sürmesi, operasyonel etkinliklerini ve rekabet güçlerini artırmak isteyen günümüz şirketlerini her zamankinden daha fazla zorlamaktadır.BT kaynaklarının stratejik birer varlık olarak kabul gördüğü böyle bir ortamda BT yöneticilerinin misyonu, daha düşük maliyetlerle daha fazlasını elde etmelerini ve gelişen pazar şartlarına hızla adapte olabilmelerini sağlayacak çözümleri bulmaktır.Danışmanlık servislerimiz Proje Yönetimi, Datacenter, Bilgi Güvenliği Felaket Kurtarma, Microsoft Server Ailesi, Oracle Veritabanı, Sanallaştırma Teknolojileri, Ağ teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik, Web Grafik ve Tasarım başlıkları altındadır.

BT Bakım ve Destek

Müşterilerimize Bilgi Teknolojisi altyapısı için güvenlik, sistem destek, yönetim ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Müşterinin ihtiyacı olan altyapı sistemleri ve donanıma ait teknik konularda desteği, rutin ve ticket kullanımı ile yıllık sözleşme şeklinde anlaşılarak aylık olarak hizmet vermekteyiz. Müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmeli, garantili, periyodik olarak, çağrı bazlı, yerinde veya telefonla destek şeklinde alternatif hizmet modelleri sunmaktayız .

BT Güvenlik

Bilginin yoğun olarak digital ortamlarda sağlanması bilgiye erişimi kolaylaştırırken, bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur.Bu noktada, şirketler için sunduğumuz servisler aşağıdaki gibidir.

 • Bilgi sistemlerinin güvenliğini ve erişebilirliğini sağlamak
 • Güvenlik sistemlerini gözlemlemek ve güenlik analizlerini yapmak
 • Analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verileri değerlendirerek gerekli görülen önemlerin alınmasını ve raporlamasını sağlamak
 • Sistemler ve network donanımları üzerinde güvenlik yazılım ve donanım kurmak, işletmek ve yönetme

Uygulama Servisleri

Uygulama Servisleri Değerlendirme aşamasında belirlenen özelliklere göre çözüm hizmetler sunuyoruz.Bu işin gerçekleştirilmesi sırasında iş akışı, hassas veri ve ekipman kesintisini önlemek için her türlü önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.

whatsup